ترجمه Obduracy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سخت‌ دلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لجاجت‌.

Obduracy به چه معناست و Obduracy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obduracy

سخت‌ دلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سخت‌ دلي‌, ترجمه سخت‌ دلي‌, کلمات شبیه سخت‌ دلي‌ , لجاجت‌. به لاتین
دانلود فایل ها