ترجمه Obelize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با اين‌ علامت‌’-‘ نشان‌ گذاردن‌. می باشد

Obelize به چه معناست و Obelize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obelize

با اين‌ علامت‌’-‘ نشان‌ گذاردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی با اين‌ علامت‌’-‘ نشان‌ گذاردن‌., ترجمه با اين‌ علامت‌’-‘ نشان‌ گذاردن‌., کلمات شبیه با اين‌ علامت‌’-‘ نشان‌ گذاردن‌.
دانلود فایل ها