ترجمه Obelus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشاني‌ بدين‌ شكل‌’-‘. می باشد

Obelus به چه معناست و Obelus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obelus

نشاني‌ بدين‌ شكل‌’-‘. به خارجی , ریشه انگلیسی نشاني‌ بدين‌ شكل‌’-‘., ترجمه نشاني‌ بدين‌ شكل‌’-‘., کلمات شبیه نشاني‌ بدين‌ شكل‌’-‘.
دانلود فایل ها