ترجمه Obese در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فربه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوشتالو , در فارسی : چاق‌.

Obese به چه معناست و Obese یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obese

فربه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فربه‌, ترجمه فربه‌, کلمات شبیه فربه‌ , گوشتالو به لاتین , چاق‌. به لاتین
دانلود فایل ها