ترجمه Obituary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اگهي‌ در گذشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌به‌ وفات‌.

Obituary به چه معناست و Obituary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obituary

اگهي‌ در گذشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اگهي‌ در گذشت‌, ترجمه اگهي‌ در گذشت‌, کلمات شبیه اگهي‌ در گذشت‌ , وابسته‌به‌ وفات‌. به لاتین
دانلود فایل ها