ترجمه Object Code در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ مقصود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستورالعمل‌هاي‌ مقصود.

Object Code به چه معناست و Object Code یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Object Code

برنامه‌ مقصود به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ مقصود, ترجمه برنامه‌ مقصود, کلمات شبیه برنامه‌ مقصود , دستورالعمل‌هاي‌ مقصود. به لاتین
دانلود فایل ها