ترجمه Object Deck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسته‌ كارت‌ مقصود. می باشد

Object Deck به چه معناست و Object Deck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Object Deck

دسته‌ كارت‌ مقصود. به خارجی , ریشه انگلیسی دسته‌ كارت‌ مقصود., ترجمه دسته‌ كارت‌ مقصود., کلمات شبیه دسته‌ كارت‌ مقصود.
دانلود فایل ها