ترجمه Object Language در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ مقصود. می باشد

Object Language به چه معناست و Object Language یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Object Language

زبان‌ مقصود. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ مقصود., ترجمه زبان‌ مقصود., کلمات شبیه زبان‌ مقصود.
دانلود فایل ها