ترجمه Object Routin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روال‌ مقصود. می باشد

Object Routin به چه معناست و Object Routin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Object Routin

روال‌ مقصود. به خارجی , ریشه انگلیسی روال‌ مقصود., ترجمه روال‌ مقصود., کلمات شبیه روال‌ مقصود.
دانلود فایل ها