ترجمه Objurgate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقبيح‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخت‌ مورد انتقاد قرار دادن‌.

Objurgate به چه معناست و Objurgate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Objurgate

تقبيح‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تقبيح‌ كردن‌, ترجمه تقبيح‌ كردن‌, کلمات شبیه تقبيح‌ كردن‌ , سخت‌ مورد انتقاد قرار دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها