ترجمه Oblation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خيرات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهدا نان‌.

Oblation به چه معناست و Oblation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oblation

خيرات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خيرات‌, ترجمه خيرات‌, کلمات شبیه خيرات‌ , اهدا نان‌. به لاتین
دانلود فایل ها