ترجمه Obligation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای التزام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محظ‌ور , در فارسی : وظ‌يفه‌.

Obligation به چه معناست و Obligation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obligation

التزام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی التزام‌, ترجمه التزام‌, کلمات شبیه التزام‌ , محظ‌ور به لاتین , وظ‌يفه‌. به لاتین
دانلود فایل ها