ترجمه Oblique در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مايل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مورب‌.

Oblique به چه معناست و Oblique یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oblique

مايل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مايل‌, ترجمه مايل‌, کلمات شبیه مايل‌ , مورب‌. به لاتین
دانلود فایل ها