ترجمه Obovate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بشكل‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌. می باشد

Obovate به چه معناست و Obovate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obovate

بشكل‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بشكل‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌., ترجمه بشكل‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌., کلمات شبیه بشكل‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌.
دانلود فایل ها