ترجمه Obscurity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيرگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاري‌ , در فارسی : ابهام‌ , به فارسی : گمنامي‌.

Obscurity به چه معناست و Obscurity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obscurity

تيرگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تيرگي‌, ترجمه تيرگي‌, کلمات شبیه تيرگي‌ , تاري‌ به لاتین , ابهام‌ به لاتین , گمنامي‌. خارجی
دانلود فایل ها