ترجمه Obstructive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسدود كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشكاتراش‌.

Obstructive به چه معناست و Obstructive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obstructive

مسدود كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسدود كننده‌, ترجمه مسدود كننده‌, کلمات شبیه مسدود كننده‌ , اشكاتراش‌. به لاتین
دانلود فایل ها