ترجمه Occiput در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) استخوان‌ قمحدوه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استخوان‌ پس‌ سر.

Occiput به چه معناست و Occiput یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Occiput

(تش‌.) استخوان‌ قمحدوه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) استخوان‌ قمحدوه‌, ترجمه (تش‌.) استخوان‌ قمحدوه‌, کلمات شبیه (تش‌.) استخوان‌ قمحدوه‌ , استخوان‌ پس‌ سر. به لاتین
دانلود فایل ها