ترجمه Occult در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رمزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مكتوم‌ , در فارسی : اسرار اميز , به فارسی : مستتر كردن‌.

Occult به چه معناست و Occult یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Occult

رمزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رمزي‌, ترجمه رمزي‌, کلمات شبیه رمزي‌ , مكتوم‌ به لاتین , اسرار اميز به لاتین , مستتر كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها