ترجمه Occupant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساكن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مستاجر , در فارسی : اشغال‌ كننده‌.

Occupant به چه معناست و Occupant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Occupant

ساكن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساكن‌, ترجمه ساكن‌, کلمات شبیه ساكن‌ , مستاجر به لاتین , اشغال‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها