ترجمه Occupier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشغال‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساكن‌.

Occupier به چه معناست و Occupier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Occupier

اشغال‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشغال‌ كننده‌, ترجمه اشغال‌ كننده‌, کلمات شبیه اشغال‌ كننده‌ , ساكن‌. به لاتین
دانلود فایل ها