ترجمه Occupy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشغال‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تصرف‌ كرد.

Occupy به چه معناست و Occupy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Occupy

اشغال‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشغال‌ كردن‌, ترجمه اشغال‌ كردن‌, کلمات شبیه اشغال‌ كردن‌ , تصرف‌ كرد. به لاتین
دانلود فایل ها