ترجمه Occur در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رخ‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتفاق‌ افتادن‌ , در فارسی : خط‌ور كردن‌.

Occur به چه معناست و Occur یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Occur

رخ‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رخ‌ دادن‌, ترجمه رخ‌ دادن‌, کلمات شبیه رخ‌ دادن‌ , اتفاق‌ افتادن‌ به لاتین , خط‌ور كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها