ترجمه Ocean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اقيانوس‌. می باشد

Ocean به چه معناست و Ocean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ocean

اقيانوس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اقيانوس‌., ترجمه اقيانوس‌., کلمات شبیه اقيانوس‌.
دانلود فایل ها