ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ocean به فارسی

ترجمه Ocean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اقيانوس‌. می باشد

Ocean به چه معناست و Ocean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ocean

اقيانوس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اقيانوس‌., ترجمه اقيانوس‌., کلمات شبیه اقيانوس‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: