ترجمه Oceanic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اقيانوسي‌. می باشد

Oceanic به چه معناست و Oceanic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oceanic

اقيانوسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اقيانوسي‌., ترجمه اقيانوسي‌., کلمات شبیه اقيانوسي‌.
دانلود فایل ها