ترجمه Oceanid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حوري‌ دريايي‌. می باشد

Oceanid به چه معناست و Oceanid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oceanid

حوري‌ دريايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حوري‌ دريايي‌., ترجمه حوري‌ دريايي‌., کلمات شبیه حوري‌ دريايي‌.
دانلود فایل ها