خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37159 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37159','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37159 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Oceanography به فارسی

ترجمه Oceanography در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شرح‌ اقيانوس‌ ها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرح‌ درياها , در فارسی : اقيانس‌ شناسي‌.

Oceanography به چه معناست و Oceanography یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oceanography

شرح‌ اقيانوس‌ ها به خارجی , ریشه انگلیسی شرح‌ اقيانوس‌ ها, ترجمه شرح‌ اقيانوس‌ ها, کلمات شبیه شرح‌ اقيانوس‌ ها , شرح‌ درياها به لاتین , اقيانس‌ شناسي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: