ترجمه Oceanography در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شرح‌ اقيانوس‌ ها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرح‌ درياها , در فارسی : اقيانس‌ شناسي‌.

Oceanography به چه معناست و Oceanography یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oceanography

شرح‌ اقيانوس‌ ها به خارجی , ریشه انگلیسی شرح‌ اقيانوس‌ ها, ترجمه شرح‌ اقيانوس‌ ها, کلمات شبیه شرح‌ اقيانوس‌ ها , شرح‌ درياها به لاتین , اقيانس‌ شناسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها