ترجمه Oceanus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ دريا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خداي‌ اقيانوس‌.

Oceanus به چه معناست و Oceanus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oceanus

(افسانه‌ يونان‌) خداي‌ دريا به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ دريا, ترجمه (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ دريا, کلمات شبیه (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ دريا , خداي‌ اقيانوس‌. به لاتین
دانلود فایل ها