ترجمه Ocellate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (detalleco) ريز چشم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ چشمها يا خالهاي‌

Ocellate به چه معناست و Ocellate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ocellate

(detalleco) ريز چشم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (detalleco) ريز چشم‌, ترجمه (detalleco) ريز چشم‌, کلمات شبیه (detalleco) ريز چشم‌ , داراي‌ چشمها يا خالهاي‌ به لاتین
دانلود فایل ها