ترجمه Ochlocracy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حكومت‌ توده‌ خلق‌. می باشد

Ochlocracy به چه معناست و Ochlocracy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ochlocracy

حكومت‌ توده‌ خلق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حكومت‌ توده‌ خلق‌., ترجمه حكومت‌ توده‌ خلق‌., کلمات شبیه حكومت‌ توده‌ خلق‌.
دانلود فایل ها