ترجمه Octane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بفرومول‌ 81H8C می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوخت‌ ماشيني‌.

Octane به چه معناست و Octane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Octane

بفرومول‌ 81H8C به خارجی , ریشه انگلیسی بفرومول‌ 81H8C, ترجمه بفرومول‌ 81H8C, کلمات شبیه بفرومول‌ 81H8C , سوخت‌ ماشيني‌. به لاتین
دانلود فایل ها