ترجمه October در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماه‌ اكتبر. می باشد

October به چه معناست و October یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به October

ماه‌ اكتبر. به خارجی , ریشه انگلیسی ماه‌ اكتبر., ترجمه ماه‌ اكتبر., کلمات شبیه ماه‌ اكتبر.
دانلود فایل ها