ترجمه Odd در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عجيب‌.

Odd به چه معناست و Odd یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Odd

فرد به خارجی , ریشه انگلیسی فرد, ترجمه فرد, کلمات شبیه فرد , عجيب‌. به لاتین
دانلود فایل ها