ترجمه Oddball در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عجيب‌ و غريب‌. می باشد

Oddball به چه معناست و Oddball یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oddball

عجيب‌ و غريب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عجيب‌ و غريب‌., ترجمه عجيب‌ و غريب‌., کلمات شبیه عجيب‌ و غريب‌.
دانلود فایل ها