خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37204 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37204','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37204 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Oddity به فارسی

ترجمه Oddity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيز عجيب‌ و غريب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غرابت‌.

Oddity به چه معناست و Oddity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oddity

چيز عجيب‌ و غريب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيز عجيب‌ و غريب‌, ترجمه چيز عجيب‌ و غريب‌, کلمات شبیه چيز عجيب‌ و غريب‌ , غرابت‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: