ترجمه Oddity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيز عجيب‌ و غريب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غرابت‌.

Oddity به چه معناست و Oddity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oddity

چيز عجيب‌ و غريب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيز عجيب‌ و غريب‌, ترجمه چيز عجيب‌ و غريب‌, کلمات شبیه چيز عجيب‌ و غريب‌ , غرابت‌. به لاتین
دانلود فایل ها