ترجمه Oddment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيزهاي‌ متفرقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكه‌ و پاره‌ , در فارسی : چيز باقيمانده‌.

Oddment به چه معناست و Oddment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oddment

چيزهاي‌ متفرقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيزهاي‌ متفرقه‌, ترجمه چيزهاي‌ متفرقه‌, کلمات شبیه چيزهاي‌ متفرقه‌ , تكه‌ و پاره‌ به لاتین , چيز باقيمانده‌. به لاتین
دانلود فایل ها