ترجمه Odontologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دندان‌ شناس‌. می باشد

Odontologist به چه معناست و Odontologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Odontologist

دندان‌ شناس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دندان‌ شناس‌., ترجمه دندان‌ شناس‌., کلمات شبیه دندان‌ شناس‌.
دانلود فایل ها