ترجمه Odorless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌بو. می باشد

Odorless به چه معناست و Odorless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Odorless

بي‌بو. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌بو., ترجمه بي‌بو., کلمات شبیه بي‌بو.
دانلود فایل ها