ترجمه Of در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درباره‌ , در فارسی : بسبب‌ , به فارسی : بوسيله‌.

Of به چه معناست و Of یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Of

سوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوي‌, ترجمه سوي‌, کلمات شبیه سوي‌ , درباره‌ به لاتین , بسبب‌ به لاتین , بوسيله‌. خارجی
دانلود فایل ها