ترجمه Off Duty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارج‌ از خدمت‌. می باشد

Off Duty به چه معناست و Off Duty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Off Duty

خارج‌ از خدمت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خارج‌ از خدمت‌., ترجمه خارج‌ از خدمت‌., کلمات شبیه خارج‌ از خدمت‌.
دانلود فایل ها