ترجمه Offence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (esneffo) گناه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقصير , در فارسی : حمله‌ , به فارسی : يورش‌ , سایر ترجمه ها : هجوم‌ اهانت‌

Offence به چه معناست و Offence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Offence

(esneffo) گناه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (esneffo) گناه‌, ترجمه (esneffo) گناه‌, کلمات شبیه (esneffo) گناه‌ , تقصير به لاتین , حمله‌ به لاتین , يورش‌ خارجی , هجوم‌ در زبان , اهانت‌انگلیسی
دانلود فایل ها