ترجمه Offensive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يورش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حمله‌.

Offensive به چه معناست و Offensive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Offensive

يورش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يورش‌, ترجمه يورش‌, کلمات شبیه يورش‌ , حمله‌. به لاتین
دانلود فایل ها