ترجمه Officialdom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاط‌به‌ مامورين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيستم‌ اداري‌.

Officialdom به چه معناست و Officialdom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Officialdom

قاط‌به‌ مامورين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قاط‌به‌ مامورين‌, ترجمه قاط‌به‌ مامورين‌, کلمات شبیه قاط‌به‌ مامورين‌ , سيستم‌ اداري‌. به لاتین
دانلود فایل ها