ترجمه Officialism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيستم‌ اداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رسميت‌ , در فارسی : مقررات‌ اداري‌.

Officialism به چه معناست و Officialism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Officialism

سيستم‌ اداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سيستم‌ اداري‌, ترجمه سيستم‌ اداري‌, کلمات شبیه سيستم‌ اداري‌ , رسميت‌ به لاتین , مقررات‌ اداري‌. به لاتین
دانلود فایل ها