ترجمه Offset در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپ‌ افست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جابجاسازي‌ , در فارسی : مبدا , به فارسی : نقط‌ه‌ شروع‌ مسابقه‌ , سایر ترجمه ها : چين‌

Offset به چه معناست و Offset یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Offset

چاپ‌ افست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاپ‌ افست‌, ترجمه چاپ‌ افست‌, کلمات شبیه چاپ‌ افست‌ , جابجاسازي‌ به لاتین , مبدا به لاتین , نقط‌ه‌ شروع‌ مسابقه‌ خارجی , چين‌ در زبان
دانلود فایل ها