ترجمه Offstage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارج‌ از صحنه‌ نمايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درزندگي‌ خصوصي‌.

Offstage به چه معناست و Offstage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Offstage

خارج‌ از صحنه‌ نمايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خارج‌ از صحنه‌ نمايش‌, ترجمه خارج‌ از صحنه‌ نمايش‌, کلمات شبیه خارج‌ از صحنه‌ نمايش‌ , درزندگي‌ خصوصي‌. به لاتین
دانلود فایل ها