ترجمه Oil Paint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ روغني‌. می باشد

Oil Paint به چه معناست و Oil Paint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oil Paint

رنگ‌ روغني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ روغني‌., ترجمه رنگ‌ روغني‌., کلمات شبیه رنگ‌ روغني‌.
دانلود فایل ها