ترجمه Oilcloth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ مشمع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پارچه‌ برزنت‌.

Oilcloth به چه معناست و Oilcloth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oilcloth

پارچه‌ مشمع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ مشمع‌, ترجمه پارچه‌ مشمع‌, کلمات شبیه پارچه‌ مشمع‌ , پارچه‌ برزنت‌. به لاتین
دانلود فایل ها