ترجمه Oldish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پير مانند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسبتا پير.

Oldish به چه معناست و Oldish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oldish

پير مانند به خارجی , ریشه انگلیسی پير مانند, ترجمه پير مانند, کلمات شبیه پير مانند , نسبتا پير. به لاتین
دانلود فایل ها