ترجمه Oldster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ كار كشته‌ كه‌ چهار سال‌ در نيروي‌ دريايي‌ كار كرده‌ می باشد

Oldster به چه معناست و Oldster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oldster

ادم‌ كار كشته‌ كه‌ چهار سال‌ در نيروي‌ دريايي‌ كار كرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ كار كشته‌ كه‌ چهار سال‌ در نيروي‌ دريايي‌ كار كرده‌, ترجمه ادم‌ كار كشته‌ كه‌ چهار سال‌ در نيروي‌ دريايي‌ كار كرده‌, کلمات شبیه ادم‌ كار كشته‌ كه‌ چهار سال‌ در نيروي‌ دريايي‌ كار كرده‌
دانلود فایل ها