ترجمه Oldster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پير مرد , در فارسی : پير.

Oldster به چه معناست و Oldster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oldster

باشد به خارجی , ریشه انگلیسی باشد, ترجمه باشد, کلمات شبیه باشد , پير مرد به لاتین , پير. به لاتین
دانلود فایل ها